สำนักงานใหญ่ : Tel 02-186 8951-61   Fax : 02-186 8965

สาขา พุทธมณพล สาย 5 : Tel 02-813 5943-4  Fax : 02-431 2992

email: sales.luckystar@gmail.com
luckyhydrotechnic@gmail.com
LUCKY STAR HYDRAULIC & ENGINEERING CO.,LTD.

NEWS & EVENTS

ข่าวสารและกิจกรรม

พื้นฐานของระบบ #ไฮดรอลิก          คำว่า #ไฮดรอลิก เป็นคำจากภาษากรีกว่า "Hydor" ซึ่งแปลว่า น้ำ ถ้ามองในรูปของวิทยาศาสตร์ หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับของเหลวทั้งที่อยู่กับที่ และของเหลวที่เคลื่อนที่ เมื่ออ้างถึงในงานกล งานเครื่องกล หรืองานการบิน จะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการส่งกำลังทั้งระบบปิด และระบบเปิด

          ข้อได้เปรียบของระบบ #ไฮดรอลิก อยู่ที่มีความสามารถส่งกำลังได้ประสิทธิภาพสูง ในขณะเดียวกันสามารถควบคุมกำลังงานได้อย่างสมบูรณ์ในทุกๆ สาขาในงานเครื่องกล ถ้าต้องการแรงในแนวเส้นตรงต้องใช้กระบอกสูบ เช่น งานเครื่องมือกลต่างๆ ใช้จับชิ้นงาน หรือจับเครื่องมือ งานขับให้หมุน เช่น การตัดชิ้นงาน นอกจากนี้แล้วระบบไฮดรอลิกยังสามารถควบคุมให้ทำงานตามลำดับได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ในระบบอัดด้วย #ไฮดรอลิก

          อุตสาหกรรมงานก่อสร้างก็ใช้ระบบ #ไฮดรอลิก เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ที่ถูกต้อง เช่น การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลัง หมายถึง #ไฮดรอลิกในรถงานก่อสร้างที่ใช้ยกของ ขุดดิน กวาดถนน เทดิน เป็นต้น

          งานเกษตรกรรมในปัจจุบันนิยมใช้รถที่เป็นระบบไฮดรอลิก เพื่อช่วยงานการปลูกพืชผลและเก็บเกี่ยวพืชผลชนิดต่างๆ มากมาย ระบบไฮดรอลิกสามารถควบคุมการขุดดินให้ตื้นลึกได้ตามต้องการ ใช้ไฮดรอลิกในระบบบังคับเลี้ยวของรถแทรกเตอร์ ใช้ระบบไฮดรอลิกในการยกของหรือเอาของลงจากรถ หรืองานเกี่ยวกับเกษตรอื่นๆ เป็นต้น

          อุตสาหกรรมไฮดรอลิก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะแบ่งระบบไฮดรอลิกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ #ไฮดรอลิกในรถ และ #ไฮดรอลิกในโรงงานอุตสาหกรรม ข้อแตกต่างของระบบทั้งสองนี้คือ ไฮดรอลิกในรถจะเคลื่อนที่อยู่บนล้อหรือรถต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก หรือรถตีนตะขาบ หรือรถถังของทหาร ส่วนไฮดรอลิกในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะเรียกชื่อหนึ่งว่าระบบ ไฮดรอลิก ที่ไม่เคลือนที่ จะเป็นระบบไฮดรอลิกที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดิน หรือติดตั้งบนขา หรือรากฐาน

          ข้อแตกต่างอื่นๆ ของทั้ง 2 ระบบนี้คือ ไฮดรอลิกในรถ มักจะเดินท่อต่อเข้าวาล์ว ส่วนระบบไฮดรอลิกในโรงงานอุตสาหกรรม การเดินท่อไฮดรอลิกจะเป็นชนิดที่ใช้แผ่นรอง หรืองานบนก้อนแมนิโฟลด์